کلاس همزمان

قابلیت‌های مودل برای یادگیری غیر همزمان را با بکار گیری ابزاری دیگر که قابلیت‌هایی برای یادگیری همزمان ارائه می‌کند، می‌توان کاملتر کرد. راه حل نهایی به صورت یک مجموعه کاملا یکپارچه ارائه می‌شود تا بهترین‌های هر دو حوزه را در اختیار شما قرار دهد