مطالب توسط فودل

مودل ۳٫۵

مودل ۳٫۵ منتشر شد! در این نسخه قابلیت‌های جدیدی اضافه و موارد فراوانی بهبود داده شده است: تنظیمات جدیدی اضافه شده است تا بتوانید سایت مودل خود را با GDPR سازگار کنید. بدین ترتیب ادمین‌ها می‌توانند مودل را به‌نحوی پیکربندی کنند تا با توجه به قوانین محل زندگی کاربران سن آنها را بررسی کند، به موافقت […]