مودل و GDPR

آیا دربارهٔ General Data Protection Regulation با نام اختصاری GDPR چیزی شنیده‌اید؟

GDPR آیین‌نامه‌ای با موضوع حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربرانی است که در محدودهٔ اتحادیهٔ اروپا قرار دارند. سازگار بودن با این آیین‌نامه برای تمام سایت‌هایی که در محدودهٔ اتحادیهٔ اروپا میزبانی می‌شوند یا کاربری دارند که در اتحادیه اروپا قرار دارد الزامی است.

مایهٔ خوشحالی است که مودل ۳٫۵ قابلیت‌های کلیدی جدیدی را اضافه کرده است تا به سازمان‌ها کمک کند که با GDPR سازگار باشند.

قسمت جدیدی که به نام «حریم خصوصی و خط مشی‌ها» به زبانهٔ کاربران اضافه شده است، امکانات جدیدی برای مدیر سایت فراهم می‌کند. در تنظیمات حریم خصوصی، مدیر می‌تواند تعیین کند که پیش از اینکه یک کاربر جدید بتواند به سایت دسترسی داشته باشد، بررسی سن کاربر صورت بگیرد، و همچنین می‌تواند یک پیوند برای تماس با مسؤول حفاظت از داده‌ها فراهم کند. در تنظیمات خط مشی، مدیر می‌تواند تعیین کند که چگونه تفاهم‌نامه‌های کاربران با خط مشی‌های حریم خصوصی و سایت را مدیریت کند.